Εργαστηριακή Αίθουσα Έρευνας των Κοινωνικών Ανισοτήτων και της Βίας
Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

smadminΜονάδα Κοινωνικών Διακρίσεων, Έμφυλης Ταυτότητας και Εκφοβισμού στο Σχολείο (ΚΔΕΤΕΣ))