Σκοπός

Το εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης (ΜΕ.Κ.ΘΕ.Μ.Ε.) έχει ως αντικείμενο τα εξής:

α. Τη μελέτη της διασύνδεσης της ελληνικής γλώσσας με τα σύγχρονα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας και την προβολή και διάδοση της μέσω των διαύλων τους,
β. Την ανάδειξη της παιδευτικής και παιδαγωγικής λειτουργίας των σύγχρονων ΜΜΕ και τη διαμόρφωση μοντέρνων εκπαιδευτικών εφαρμογών, με έμφαση στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία,
γ. Τη μελέτη κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων όπως οι κοινωνικές διακρίσεις η βία και η διαμεσολάβηση, η έκφραση φύλου και η έμφυλη ταυτότητα, η ετερότητα και ο ρόλος του σχολείου.
Το Εργαστήριο ΜΕ.Κ.ΘΕ.Μ.Ε. θα αποτελέσει χώρο: έρευνας, ανάλυσης, διδασκαλίας και διάσωσης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση των σύγχρονων ραδιοτηλεοπτικών και έντυπων media αφενός και αφετέρου μελέτης κρίσιμων και ευαίσθητων κοινωνικών θεμάτων όπως οι κοινωνικές ανισότητες, η ξενοφοβία, η ομοφοβία και ο εκφοβισμός στο σχολείο.
Στο πλαίσιο αυτό θα προσφέρει μαθήματα, επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα, όπως θερινά σχολεία και άλλα επιμορφωτικά προγράμματα, στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής, συνεισφέροντας στη διαμόρφωση ενός πολυπολιτισμικού και δυναμικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με σεβασμό στη διαφορετικότητα, την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και την άμβλυνση των κοινωνικών διακρίσεων.

Οι σκοποί του Εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:

  • Να αναδείξει νεωτερικές και πρωτοποριακές ακαδημαϊκές ομάδες οι οποίες, μέσω εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, θα εργάζονται για την ισχυροποίηση της παρουσίας της ελληνικής γλώσσας στα ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης, καθώς και σε διεθνείς εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς.
  • Να εστιάσει σε σύγχρονα ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, όπως οι κοινωνικές ανισότητες και οι διακρίσεις, η βία, ο εκφοβισμός και η διαμεσολάβηση, η έκφραση φύλου και η έμφυλη ταυτότητα, η ομοφοβία, η ετερότητα και ο ρατσισμός σε σχέση με τον ρόλο του Σχολείου, με έμφαση στο Νηπιαγωγείο για την αντιμετώπισή τους.
smadminΣκοπός